Het idee voor Stroomloze Dag ontstond toen ik thuis een week zonder stroom zat, omdat de stoppenkast kapot was. Mijn vrouw en ik genoten van de stroomloosheid; geen tv’s en  radio’s en niemand die aanbelt. Een kaarslichtje in de avond en langere avonden met betere gesprekken. Het was alsof we opeens ‘meer tijd’ hadden. Nadat de stoppenkast gerepareerd was, hebben we nog lang daarna een stroomloze dinsdag gehad.

Daarna ben ik het op mijn werk gaan invoeren. Een maal per maand was  buro Schie stroomloos. Stagaires vreesde de dag en werkten van te voren lang door omdat wij op die dag alle projecten wilden doorspreken. Niet vanaf computer, maar in ale rust met een geprinte tussenstand.  We zetten koffie op een gasbrander.

Weer later wist ik Premsela te overtuigen en ook daar hebben we het twee jaar volgehouden. eens per kwartaal. Het viel me op dat in een grotere organisatie het strijdplan beter moet zijn. Wat doe je met airco en de koelkast? mag je je mobiel gebruiken? Ook viel op dat met name secretaresses een hekel hebben aan stroonloze dag. “We kunnen niets doen, en daags erna hebben we twee keer zoveel werk”. Interessant, stroom is dus vooral iets wat de ‘lagere werkers’ nodig hebben.
Ons initiatief leidde tot ‘kamervragen’ in de Amsterdamse gemeenteraad. Een Groenlinks politicus  wilde het Stadhuis stroomloos hebben. Onderstaande instructie met motivatie vond ik terug in een oude doos. Gebruik het als u wilt. Gebruik het voor uw organisatie of voor thuis. Wees Stroomloos.

Deze foto is genomen in het restaurant van een stroomloos dorp in Tanzania. Let op de olielampen achterin. Het is er gezellig en krijgt er niet de indruk dat ze 220 volt nou zo missen. Voor wie er wil eten: het is niet ver van Lushoto. 

Manifest voor Stroomloze dag
1. Aansluiting gaat nu zo snel als het tempo van technische ontwikkelingen terwijl mensen vrij zouden moeten zijn om het tempo van hun aansluiting zelf te bepalen. Op SD verander je het niveau van aansluiting.
2. Stroomloze dag is een methode om andere werkverhoudingen te krijgen en ander werk te verrichten. Spontaniteit verdwijnt snel uit een organisatie. Breken met het alledaagse kan tot nieuwe verhoudingen en inspiratie leiden.
3. SD sluit aan op tendensen in de samenleving die “switch off”, autarkie en autonomie genoemd worden.
4. SD is hip, ontraditioneel en geeft een duidelijk imago aan uw organisatie, zonder dat het geld kost.
5. SD is goed voor core values in een bedrijf; vrijwillige afsluiting schept een band, het vervangt daarmee teambuilding kanotochten in de Ardennen.

Praktisch:
1. Stroomloze dinsdag is geen vakantiedag. Er kan normaal overlegd en gewerkt worden. Iedereen wordt geacht op de zaak te zijn. Er wordt geen telefoon opgenomen, er wordt ook geen mobiele telefoon opgenomen.
2. Op het antwoordapparaat wordt gemeld dat de organisatie  SD heeft, en dat men, in urgente gevallen, langs moet komen.
3. Ik stel ook voor de stroomloze dag niet dicht te timmeren met afspraken, zodat enige open tijd over blijft.
4. Buitenstaanders kunnen op stroomloze dag gewoon langs komen.
5. SD is driemaandelijks, op de dag van de wisseling van seizoenen.
6. Voor het secretariaat heeft SD een grotere impact hebben dan voor managers. Zij kunnen opruimen, herorganiseren, met elkaar overleggen, plannen maken en evalueren.

Taken en detaillering:
1 Er moet van te voren bedacht worden hoe koffie gezet kan worden
2 Er moet een goede antwoordapparaat tekst gemaakt worden
3 Geen licht, telefoon. Ik heb geïnformeerd: de server kan die dag uit kan, zodat het ook eindelijk eens stil is.
4 Mobiele telefoons: volledig uit, zodra je door de deur bent. Speel niet vals, spreek elkaar erop aan, anders verwatert het snel.
5 Wie een afspraak heeft buiten de deur kan alles doen wat hij / zij wil. Stroomloze dag is plaatsgebonden, niet persoonsgebonden.
6 PDA’s uit, agenda’s als nodig vooraf printen.
7 Mail: Op info een out of office reply**
a. Moeilijk omdat server daarvoor aan moet.
8 Mobiele telefoon: binneshuis uit. Geen tril, geen piep.
9 In geval van acute hartstilstand: mobiel van de organisatie is te SMS’en, buren zijn te faxen.
10 Koelkast, CV & Airco: aan als normaal.